Vad är skönhet?

Den kanske största lögnen av dem alla i livet är att ”utseendet har ingen betydelse”. Våra fysiska attribut påverkar hur vi blir bemötta av andra, såväl privat som i arbetet. Bland annat har undersökningar visat att vackra människor ofta uppfattas som ”snällare”, ”smartare”, och ”viktigare”. Skönhet är inte bara viktigt i interpersonella kontexter utan används också som kommersiellt lockbete i många sammanhang.

10 fakta om fördelarna med att ha ett vackert yttre (från olika psykologiska undersökningar)

 1. Människor upplever attraktiva människor som smartare, mer framgångsrika, mer sociala, mer dominanta, mer hälsosamma, ”sexuellt varmare”, mentalt mer stabila och som att de har ”bättre självförtroende” (vilket i sammanhanget är föga förvånande).
 2. Undersökningar har också visat att ”skönheter” (dvs. människor som andra upplever som i genomsnitt vackrare än andra) är mer avslappnade, bättre på det sociala spelet och de är dessutom mindre ängsliga i sociala sammanhang.
 3. Vi är mer benägna att dela med oss av privat information till fysiskt attraktiva människor.
 4. Människor mer benägna att vara hjälpsamma mot en vacker människa.
 5. En skönhet som begår ett brott har större chans att frias, eller få ett mindre hårt straff i rätten.
 6. Det har också visat sig att rätten, vad det gäller sexbrott, är mer benägna att uppfatta en mindre attraktiv människa som farligare.
 7. Skönhet har en betydelse vad det gäller påverkan på andras humör.
 8. Vi är mer dragna till attraktiva främlingar av båda könen. I, exempelvis, en undersökning från Storbritannien så undvek människor att sätta sig bredvid människor med lyten.
 9. När vi betraktar ansiktsdragen hos skönheter aktiveras samma delar i hjärnan som aktiveras när människor blir beroende av spelande eller kokain.
 10. Det verkar som om skönhet är något som alla dras till oavsett ålder, social tillhörighet eller kulturell härkomst. Undersökningar antyder att till och med små bebisar föredrar attraktiva utseenden.

Detta uppfattar vi som skönhet

Skönhet är subjektivt, men experter har observerat att människor från olika kulturer tenderar att fästa stor vikt på följande:

 • En uppfattad skönhet hos båda könen är väldigt beroende av huden och håret. Ju ungdomligare hud och hår man uppvisar ju mer attraktiv uppfattas man.
 • Ett symmetriskt ansikte och en väl proportionerad kropp är attraktivt hos båda könen.
 • Sköna attribut hos män anses bland annat vara längd, fyrkantig käke, breda ögonbryn, breda axlar (med smal midja vilket ger v-formen), starka armar och bröstmuskler.
 • Hos kvinnor anser man bland annat att följande attribut är attraktiva: fylliga, röda läppar, stora bröst, yppig rumpa, och en timglasformad midja. Flera av dessa attribut indikerar att kvinnan är väl lämpad att föda friska barn.
 • Båda könen föredrar ett ”genomsnittlig” ansikte och kropp. Få människor är till exempel attraherade av en näsa eller öron som är större än genomsnittet.
 • Vissa fysiska särdrag som inte är av en anatomisk natur är särskilt attraktiva. Dessa särdrag kan ibland väga upp för anatomiska skavanker. Till exempel sättet du rör dig på, hur du står upp, hur du söker och låser ögonkontakt och ditt leende påverka hur vacker du uppfattas.
 • Du är också mer benägen att uppfattas som en skönhet om du har en bra självbild och är bekväm med din egen kropp.
 • Vi är också benägna att uppfatta människor som liknar oss själva som mer attraktiva (detta gäller även personlighetsdrag).

Situationen kan dock påverka hur vacker du uppfattas

Skönhet är ett flytande begrepp som är i ständig förändring, mycket beroende på situationen.

 • Vi tycker till exempel att människor som vi känner till är mer attraktiva. Detta är fullständigt logiskt ur ett evolutionärt perspektiv eftersom vi drar oss till det som känns tryggt.
 • Ju oftare vi ser en annan människa ju mer troligt är det att vi kommer att uppfatta henne eller honom som attraktiv.
 • Människor som har positiva personliga egenskaper uppfattas också oftare som mer attraktiva av andra, även om det kan ta lite längre tid att uppfattas som en skönhet på grund av dessa egenskaper.
 • Vi attraheras också mer av människor som vi delat en emotionell, eller fysiskt upprörande/upphetsande händelse med.

Konklusionen om attraktivitet

Det finns inga hårda fakta om detta subjektiva ämne, men det går att göra kvalificerade gissningar.

 • Till exempel att universella fysiska egenskaper står för cirka 60 procent av attraktionskraften.
 • Att situationsbundna aspekter står för 25 procent av attraktionen.
 • Att interindividuella preferenser, beroende på gener, personlig bakgrund, psykodynamiken, och personliga karaktärsdrag står för 10 procent.
 • Kulturella och sociala preferenser står inte för mer än uppskattningsvis 5 procent.

Summa summarum är alltså att begreppet “skönhet ligger i betraktarens ögon” stämmer, men är lite väl förenklat. Skönheten bestäms av flera olika faktorer.

Fakta från denna artikel baserades på artikeln ”Physical Attractiveness in the Workplace” – av Eddy M. Elmer and Jim Houran från 2008. Den artikeln var i sin tur baserad på över 50 sociologiska och psykologiska studier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *